Projekty Unijne

Aktualna oferta dostępna pod adresem: pantor.com.pl

Innowacyjna_gospodarka Unia_europejska

Firma SPUTNIK Tomasz Pastwa, Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Implementacja innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych stalowych drzwi zewnętrznych szansą rozwoju” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-592/11

Instytucje zaangażowane:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Innowacyjna_gospodarka Unia_europejska

Firma Sputnik Tomasz Pastwa pragnie poinformować, że współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 przy realizacji następującego projektu: WND-POIG.04.04.00-22-003/13

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji drzwi stalowych”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Załączniki:
Tablica informacyjna
POB­IERZ >>

 

Plakat

USŁUGA – PROFILOWANIE BLACHY Z TAŚMY

W związku z realizacją inwestycji pt: „Dywersyfikacja oferty poprzez inwestycję w linię do produkcji innowacyjnych ościeżnic stalowych oraz usługę profilowania szansą na rozwój średniego przedsiębiorstwa Sputnik w Starogardzie Gdańskim” firma SPUTNIK Tomasz Pastwa wprowadziła na rynek nowy produkt – ościeżnica ze stali łączonej elementem z tworzywa sztucznego oraz usługę – profilowanie blachy z taśmy.

DRZWI CIEPŁE

W wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji drzwi stalowych” wprowadzono do oferty nowy produkt – drzwi stalowe o korzystnych parametrach termicznych tzw. „ciepłe drzwi”.
Drzwi ciepłe charakteryzują się szeroką przegrodą termiczną w głębokości skrzydła jak i ościeżnicy. Zastosowana technologia całkowicie uniemożliwia przenikanie ciepła poprzez elementy metalowe doskonale odizolowując część zewnętrzną jak i wewnętrzną skrzydła i ościeżnicy.

ENERGOOSZCZĘDNE DRZWI STALOWE

Projekt pt. „Implementacja innowacyjnej technologii produkcji energooszczędnych stalowych drzwi zewnętrznych szansą rozwoju”, nr POIG.04.03.00-00-592/11
W wyniku realizacji w/w projektu tj. dzięki wdrożeniu technologii produkcji energooszczędnych drzwi stalowych zewnętrznych wypełnionych pianką poliuretanową wolną od substancji freonowych do oferty wprowadziliśmy nowy produkt – drzwi stalowe zewnętrzne o podwyższonych parametrach izolacyjnych.

Zaufali nam: